Dušanka Tomašević, Programska asistentkinja

 

Rođena 1998. godine u Pančevu na završnoj godini je studija međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Aktivizmom se bavi od svoje 20. godine, a u Labrisu je od februara 2023. kao programska asistentkinja. Rad sa mladim LGBTI+ ljudima, osnaživanje putem akcija i kreiranje novih inicijativa u fokusu su njenog rada. Takođe, Dušanka je wannabe grafička dizajnerka.
* * *
Program Assistant

Dušanka was born in 1998 in Pančevo. She is in her final year of studying International Relations at the Faculty of Political Sciences in Belgrade. She has been involved in activism since she was 20 years old, and has been in Labris since February 2023 as a Program Assistant. Work with young LGBTI+ people, empowerment through actions and creation of new initiatives are the focus of her work. Also, Dušanka is a wannabe graphic designer.