Maja Šenk, Programska koordinatorka za zagovaranje

 

Rođena 1990. godine u Sarajevu (BiH), gde je završila Drugu gimnaziju. Magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu - smer Marketing, a potom završila ERMA master program Centra za interdisciplinarne studije - smer Demokratija i ljudska prava. U Labrisu je zaposlena od 2016. godine. Polja interesovanja: ljudska prava, prava LGBTI osoba i žena, kao i komunikacije i društvene mreže.

* * * 

Advocacy Program Coordinator

Maja was born in 1990 in Sarajevo (BiH), where she graduated from high school. She obtained her master's degree from the Faculty of Economics in Sarajevo - Marketing, followed by the ERMA master's program of the Center for Interdisciplinary Studies - Democracy and Human Rights. She has been working at Labris since 2016. Her areas of interest are: human rights, LGBTI and women's rights, as well as communications and social networks.