LGBTI centar u zajednici – Beograd

LGBTI centar u zajednici – Beograd

Na inicijativu Regionalnog info centra i Predraga Azdejkovića, uz podršku zamenika gradonačelnika Gorana Vesića određen je prostor od 150 kvadrata na Terazijama za potrebe otvaranja LGBTI centra u zajednici, saopštila je načelnica Gradske uprave Sandra Pantelić na današnjem sastanku Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama.

Centar u zajednici bio bi fokusiran na direktno pružanje socijalne, zdravstvene i pravne pomoći, ali i podrške pri zapošljavanju. Pomoć bi se pružala po modelu usmeravanja već postojećih lokalnih sistema podrške kroz LGBT centra u zajednici i kako bi se pomenute usluge prilagodile LGBTI građanima te radilo na uklanjanju predrasuda i prepreka. Ovo bi praktično podrazumevalo delegiranje određenog broja radnih sati stručnih radnika iz sistema socijalne zaštite, zdravstva i nacionalne službe za zapošljavanje za rad sa LGBTI građanima u Centru, stoji u inicijativi Regionalnog info centra.

Centar bi takođe pružao osnovnu podršku građanima u vidu informisanja o pitanjima od važnosti za LGBTI građane licem u lice, putem e‐maila i telefona, edukacije, savetovanja u oblasti zaštitite od diskriminacije i povezivanje sa drugim organizacijama; edukacije iz reproduktivnog zdravlja; osnovnog savetovanja u prevazilaženju kriza, razvoju identiteta, prihvatanja različitosti u okviru porodice (grupna i individualna podrška); kultura i ekspresija (biblioteka, projekcije filmova, diskusije, tribine); testiranje na HIV i seksualno prenosive bolesti, karijerno vođenje i ostvarivanje prava na rad…

Kapaciteti Centar bi bili na raspolaganju svim formalnim i neformalnim inicijativama koje se bave ljudskim pravima LGBTI građana odnosno onim koji pružaju neki vid podrške ili usluge LGBTI građanima.

 

 

Foto: Tamara Gavrilović