Labrisovih 25 godina postojanja i rada

Labrisovih 25 godina postojanja i rada

SLAVIMO ČETVRTINU VEKA POSTOJANJA I LEZBEJSKOG AKTIVIZMA!    

Labris je zvanično počeo s radom 1995. godine, između ostalog s telefonskom linijom za podršku ženama koje su se osećale izgubljeno u svom identitetu, ženama koje su trpele nasilje i uopšte ženama koje u to doba (doba pre interneta i društvenih mreža) nisu imale kome da se obrate. Aktivnosti i projekti su se nizali, a Labris je vrlo brzo postao sigurno mesto okupljanja lezbejske zajednice, mesto gde su mogle iskazivati svoje autentične identitete, kao i ponos.

Labris ima opravdanih razloga da ne bude skroman, jer je osim rada sa zajednicom, ogromnu energiju uložio u izmenu zakonske regulative i podzakonskih akata usklađujući ga sa evropskim standardima. Aktivistkinje Labrisa su bile uključene u izradu svih značajnijih nacionalnih strateških dokumenata, počev od Strategije smanjenja nasilja nad ženama, Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije, preko Strategije za poboljšanje položaja žena u Srbiji, kao i Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Zajedno s drugim članicama Koalicije protiv diskriminacije, intenzivno se zagovaralo za usvajanje Zakona o zabrani diskriminacije, a već skoro deset godina Labris se neumorno bori za usvajanje zakona koji bi regulisao prava istopolnih zajednica u Srbiji.

Osim ovih zagovaračkih aktivnosti, na inicijativu Labrisa Srpsko lekarsko društvo je 2008. godine homoseksualnost skinulo sa liste bolesti i time uskladio spisak sa Svetskom zdravstvenom organizacijom. U oblasti zdravstva Labris ima još jedan značajan uspeh. Naime, 2006. godine, na inicijativu Labrisa, izmenjen je diskriminatorni upitnik za dobrovoljne davaoce krvi. Jedno od važnih dostignuća Labrisa jeste i organizovanje Parade ponosa, najpre 2001., a zatim i 2009. godine. 2016. godine smo formirale Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBTI osobama u čak 7 gradova u Srbiji, a u julu 2018. godine smo izvojevale povlačenje diskriminatornih srednjoškolskih udžbenika iz školskih planova i programa, kao i sa tržišta. Sprovele smo barem stotinu treninga sa zaposlenim u školama, zdravstvenim centrima, medijima, policiji i brojnim drugim institucijama.

Izuzetno smo ponosne na naš dosadašnji rad, koji za cilj ima pre svega osnaživanje žena drugačije orijentacije od heteroseksualne, kao i na sve naše aktivnosti usmerene ka poboljšanju prava i položaja LGBTI zajednice u Srbiji. Saradnja koju smo ostvarile sa organizacijama civilnog društva, državnim institucijama i brojnim pojedincima/kama, omogućila nam je da ostvarimo konkretne i merljive rezultate, ali i dala nadu u ravnopravniju budućnost LGBTI osoba u našem društvu. Stoga, ne odustajemo u svojoj borbi i nastavljamo još jače!

SRETAN NAM 25. ROĐENDAN! I SRETAN NAM DAN LJUDSKIH PRAVA!