Protest za 8.mart

8mart
Protest za 8.mart

Zajedno sa našim saborkinjama smo obeležile 8. mart - Međunarodni dan žena - i učestvovale u maršu!

I ovog 8. marta nastavljamo kontinuitet borbe, i ovaj istorijski i politički važan datum koristimo da ukažemo na probleme ekonomske egzistencije sa kojom se suočava najveći broj žena danas.

I ove godine ZAHTEVAMO:

> Da zakonske regulative osiguraju, a praksa potvrdi, radno vreme od maksimum 8-časova u toku dana, neradne praznike i vikende, pravedne i dostojanstvene plate i uslove rada.

> Da se nestandardni i novi digitalni oblici rada regulišu pravednim principima i u službi radničkih prava. 

> Da društvo osnaživanjem institucija i usluga socijalne i zdravstvene zaštite preuzme teret rada iz oblasti nege i brige, koji je do sada dominantno ostao ženski neplaćen rad na kom počiva reprodukcija radne snage. 

> Da institucije adekvatno i blagovremeno rade na prevenciji i adekvatnom reagovanju u slučajevima rodno zasnovanog nasilja.

I PODSEĆAMO:

> Da neoliberalna država žene vraća prvenstveno u ulogu majke, negovateljice i neplaćene kućne radnice, doprinosi sveukupnom ugnjetavanju i stigmatizaciji žena, lezbejki, trans osoba, Romkinja, žena sa invaliditetom i pripadnica drugih marginalizovanih grupa, ciljajući na organičavanje slobode odlučivanja o vlastitim telima i promovišući isključivo heteronormativni oblik porodice.

> Da bez adekvatne zarade, dostojanstva i socijalne zaštite nema izlaska iz situacije nasilja, a da nam svakodnevne crne statistike pokazuju da je nasilje prema ženama - nesmanjeno.

> Da poseban nivo diskriminacije prilikom zapošljavanja i rada trpe Romkinje, žene sa invaliditetom i trans žene u Srbiji - rade na potplaćenim pozicijama ili im se uopšte prilika i ne pruža.

> Da se od žena očekuje da u vremenima krize upravljaju domaćinstvom i da dodatnim radom nadomeste nedostatak osnovnih sredstava za život porodice. 

> Da konstantno svedočimo urušavanju stečenih radničkih prava i povećanju nezaposlenosti. Žene rade na manje plaćenim poslovima, sporije napreduju i imaju daleko veći teret.

> Da javno zdravstvo i obrazovanje postaje dostupno onima koji mogu da ga plate.

✊ SOLIDARNE SMO sa svim našim drugaricama iz regiona nekadašnje Jugoslavije u njihovim svakodnevnim borbama. Osmog marta sve marširamo u istoj borbi za potpunu rodnu ravnopravnost u sferi doma, u sferi rada, na svakom mestu i svako doba.

✊ POZIVAMO NA MIR i apelujemo na državu da pruži podršku svim žrtvama ratova, represije i prirodnih nepogoda, i umesto ideologije neoliberalnog kapitalizma, koja nas sada sve već životno ugrožava, prigrli politike mira i održive ekonomije.

✊ 8. mart jeste borbeni dan žena, dan kada se naš glas čuje i stvarni život žena u Srbiji vidi!