Presuda Evropskog suda: Srbija obavezna pravno da reguliše zajednicu osoba istog pola

Presuda Evropskog suda: Srbija obavezna pravno da reguliše zajednicu osoba istog pola

Presudom Evropskom suda za ljudska prava u slučaju tri gej para iz Italije, Srbija je kao država članica Saveta Evrope u obavezi da pravno reguliše zajednicu osoba istog pola, saopštila je organizacija Civil Rights Defenders


U predmetu Oliari i drugi protiv Italije, sud je zaključio da je podnosiocima prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima povređeno pravo na privatnost, jer su zahtevi tri gej para da registruju svoje zajednice života uvek odbijani, iako u nekim od italijanskih opština postoji mogućnost simbolične registracije takvih zajednica.

Pogledajte postojeći predlog Zakona o istopolnim zajednicima u Republici Srbiji

Evropski sud je zaključio da države članice Saveta Evrope regulišu zajednice života osoba istog pola, bez obzira da li će to učiniti u formi registrovanih partnerstava, civilnih unija ili bilo kom drugom obliku koji smatra prikladnim.

Pogledajte postojeći predlog Zakona o registrovanim istopolnim zajednicima u Republici Srbiji

„Ustav Srbije u članu 18. predviđa da se ljudska i manjinska prava neposredno primenjuju i tumače saglasno važećim međunarodnim standardima ljudskih i manjinskih prava, kao i praksi međunarodnih institucija koje nadziru njihovo sprovođenje“, istakla je ova organizacija.

U svojoj presudi, Evropski sud je podržao stav Ustavnog suda Italije koji je zaključio da Parlament mora pravno regulisati zajednice života koje „de fakto postoje“ i da legalizacija ovih zajednica ne bi ni na koji način predstavljala opterećenje za Italiju.