Ostale publikacije

Čitanka
Čitanka, od A do Š
o lezbejskim i gej ljudskim pravima
Beograd, 2006.
Čitanka
Čitanka, od A do Š
o lezbejskim i gej ljudskim pravima, 2011.
Beograd 2011.
Ljubav, u stvari
Ljubav, u stvari
Autorka: Ljiljana Živković
Beograd, 2008.
Treći glas
Treći glas – Coming out i lezbejke u Srbiji
Autorka: Sunčica Vučaj
Beograd 2009.
Sigurniji lezbejski seks
Sigurniji lezbejski seks
Acon Women’s Team, 1994
Beograd, 2008.
Zaštita LGBT prava u Srbiji
Zaštita LGBT prava u Srbiji
Priredila: Diana Miladinović
Beograd, 2009.
Pravo na lezbejsku egzistenciju u Srbiji
Pravo na lezbejsku egzistenciju u Srbiji
Uredila: Ljiljana Živković
Beograd, 2006.
Lične priče lezbejki o coming out-u
Lične priče lezbejki o coming out-u
Uredila: Ljiljana Živković
Beograd, 2006.
Govor mržnje
Govor mržnje
Uredile: Danijela Mladenović i Dragana Vučković
Beograd, 2007.
Petnaest godina lezbejskog i gej aktivizma u SCG
Petnaest godina lezbejskog i gej aktivizma u SCG
Uredila: Ljiljana Živković
Beograd, 2005.
Ko je gej, ko strejt
Ko je gej, ko strejt
Zajednički projekat
Beograd, 2011.
Ko je gej, ko strejt
LGBT populacija i reforma sektora
bezbednosti u RS
Beograd, 2011.
Godišnji izveštaj o položaju LGBT populacije za 2012.
Izveštaj o implementaciji
Preporuka CM/Rec(2010)5, 2013.
Priručnik za savetodavni i psihoterapijski rad 2012
Istopolna orijentacija u
srednjoškolskim udžbenicima, 2014.
Istopolna orijentacija u srednjoškolskim udžbenicima 2014
Istopolna orijentacija u
srednjoškolskim udžbenicima, 2014.
Conference Booklet Future Belong To US 2014
Conference Booklet
Future Belongs To US, 2014.