LBT Aktivizam

Rad sa zajednicom
Prvo lezbijsko vjenčanje na otoku Krku i sklapanje životnog partnerstva između Jacquelin Zuzzi i Marial Prota, osim što...
Rad sa zajednicom
Presudom Evropskom suda za ljudska prava u slučaju tri gej para iz Italije, Srbija je kao država članica Saveta Evrope...
Rad sa zajednicom
Za godinu dana primene Zakona o životnom partnerstvu, na tu vrstu životne zajednice u Hrvatskoj se odlučilo gotovo...
Rad sa zajednicom
Majke imaju zaštitničku ulogu prema djetetu te ga stoga čuvaju, dok je očevima teže. Mladi se češće odlučuju o svojoj...
Rad sa zajednicom
Preključe je Evropski sud za ljudska prava (ECHR) presudio jednoglasno u slučaju Oliari i drugi protiv Italije, da...
Rad sa zajednicom
Luc Carvounas je prvi francuski parlamentarni zastupnik koji se vjenčao sa svojim partnerom Stephaneom Expositom, koji...