LGBTI istraživanje u zemljama EU, Srbiji i Severnoj Makedoniji

LGBTI istraživanje u zemljama EU, Srbiji i Severnoj Makedoniji

FRA – EU agencija za fundamentalna prava je prošle godine sprovela jedno od najvećih LGBTI istraživanja na području Evrope. Onlajn upitnik je popunilo 140.000 osoba iz čak 30 zemalja, od čega 28 zemalja EU (uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo) i Srbija i Severna Makedonija.

Javno izražavanje svog LGBTI identiteta

„(…) Moram biti oprezna i još uvek pazim ko zna za moju seksualnu orijentaciju, jer se bojim da bi to mogalo uticati na moje prilike za karijeru.“ (Srbija, lezbejka, 33)

 • 87% ispitanika/ca izbegava da se često ili ikada drže za ruke sa svojim/om partnerom/kom istog pola. Za zemlje EU taj procenat je 61%.
 • 50% ispitanika/ca izbegava često ili uvek određene lokacije zbog straha od napada. Za zemlje EU taj procenat je 33%.
 • 20% ispitanika/ca je sada prilično ili skroz autovano. Za zemlje EU taj procenat je 47%.

Diskriminacija

 • 24% ispitanika/ca se osećalo diskriminisano na poslu u poslednjih godinu dana. Za zemlje EU taj procenat je 21%.
 • Diskriminacija utiče na mnoga područja života, kao što su odlazak u kafić, restoran, bolnicu ili u prodavnicu. Sve u svemu, u 2019. godini 45% ispitanika/ca se osećalo diskriminisano u najmanje jednoj oblasti života. Za zemlje EU taj procenat je 42%.

Uznemiravanje i nasilje

„(…) Kada sam imala 19 godina, imala sam kišobran u duginim bojama. Jedno veče sam šetala sama mračnom uličicom pored autobuske stanice u Beogradu, a muškarac iza mene počeo je agresivno da viče 'Hej ti! LGBT! Sa kišobranom!'“ (Srbija, biseksualna žena, 21)

 • 41% ispitanika/ca u Srbiji kaže da su ih maltretirali u poslednjih godinu dana. U EU je 38%.
 • 1 od 5 trans i interseks osoba fizički su ili seksualno napadnuti tokom poslednjih pet godina, što je dvostruko u odnosu na ostatak zajednice.
 • 17% ispitanika/ca u Srbiji napadnuto je u poslednjih pet godina. U EU je 11%.

Prijavljivanje nasilja i diskriminacije motivisanih mržnjom

„Kada me je otac pretukao zbog devojke, obavestila sam policiju. Oficiri (2 muškarca) su nas intervjuisali i pitali ga da li misli da mi treba psihijatrijsko lečenje. Oni su ga podržali u potpunosti i nisu nasilje ni prijavili. Bila sam odrasla osoba.“ (Srbija, biseksualna žena, 26)

 • 14% ispitanika/ca je prijavilo fizičke ili seksualne napade policiji. Preko 14% u EU.
 • 9% njih je prijavilo svoje iskustvo diskriminacije nezavisnim telima, institucijama ili nekoj drugoj organizaciji u Srbiji. Za EU  to je 11%.

Netolerancija i predrasude

 • 51% ispitanika/ca u Srbiji kaže da su u njihovoj zemlji opali predrasude i netrpeljivost prema LGBTI zajednici u poslednjih pet godina. U EU to je 40%.
 • 18% ispitanika/ca u Srbiji kaže da su porasle predrasude i netrpeljivost. To je 36% za EU.
 • 20% ispitanika/ca u Srbiji veruje da se njihova nacionalna vlada efikasno bori protiv predrasuda i netolerancije prema LGBTI osobama. Za EU to je 33%.

Obrazovanje

„U osnovnoj školi sam skoro svakodnevno doživljavao maltretiranje. Ljudi su se ismevali i nazivali me raznim pogrdnim imenima zbog mog izgleda i seksualne orijentacije, a bilo je čak i nekoliko fizičkih napada.“ (Srbija, gej, 17)

 • Među mladima (18-24) manje ljudi (41%) skriva da su LGBTI osobe u školi. U 2012. godini, to je bilo 47%.
 • 42% LGBTI srednjoškolaca/ki (15-17 godina) u Srbiji kaže da kriju da su LGBTI osobe. To je bilo 30% u EU.
 • 34% LGBTI učenika/ca (15-17 godina) u Srbiji kaže da ih u školi neko često ili uvek podržava, brani ili štiti njihova prava kao LGBTI osoba. Ovo je 48% u EU.
 • 60% LGBTI ispitanika/ca tinejdžera/ki (15-17 godina) u Srbiji kaže da su njihovi vršnjaci ili nastavnici/e često ili uvek podržavali/e LGBTI zajednicu. U EU je taj procenat bio isti.
 • 18% ispitanika/ca (15-17 godina) u Srbiji kaže da se školski plan i program u nekom trenutku njihovog školovanja bavio LGBTI pitanjima na neutralan ili afirmativan način. U EU to je bilo 33%.

Pročitajte više na: https://fra.europa.eu/en/publication/2020/eu-lgbti-survey-results