Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama!

▶️ 1 od 3 žene bila je zlostavljana tokom svog života
▶️  Tokom kriza, brojke rastu, kao što je vidljivo tokom pandemije COVID-19 i nedavnih humanitarnih kriza, sukoba i klimatskih katastrofa
▶️ 2 od 3 žene izjavilo je da su ona ili žena koju poznaju doživjele neki oblik nasilja
▶️ Samo 1 od 10 žena prijavila je nasilje policiji
▶️ 137 žena širom sveta svakodnevno ubije partner ili član njihove porodice - to znači da ukupno 50.000 žena godišnje ubiju ljudi koje poznaju i kojima bi trebalo da mogu da veruju

Osim adekvatnog sistema zaštite od nasilja i njegove efikasne primene na svim nivoima, od ključne važnosti u prevenciji i eliminisanju nasilja nad ženama je unapređivanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena i devojčica.