Ministarstvo zdravlja obrisalo odredbu kojom se određuje da davalac ne može biti osoba sa anamnezom homoseksualnih odnosa u poslednjih pet godina

Ministarstvo zdravlja obrisalo odredbu kojom se određuje da davalac ne može biti osoba sa anamnezom homoseksualnih odnosa u poslednjih pet godina

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije izmenilo je jednu od dve diskriminatorne odredbe Pravilnika o bližim uslovima, kriterijumima i načinu izbora, testiranja i procene davaoca reproduktivnih ćelija i embriona i time okončalo dvogodišnju neposrednu institucionalnu diskriminaciju LGB osoba.

2019. godine na snagu je stupio Pravilnik kojim je određeno da davalac reproduktivnih ćelija, odnosno embriona ne može biti lice sa “anamnezom” homoseksualnih odnosa u poslednjih pet godina, kao i da ne može biti osoba koja ima analne odnose. Udruženja Da se zna! i Izađi! podnela su pritužbu Poverenici za zaštitu ravnopravnosti koja je utvrdila diskriminaciju i dala preporuku Ministarstvu zdravlja da sporne odredbe uskladi sa Zakonom o zabrani diskriminacije. Zbog nepostupanja po preporuci, Poverenica je Ministarstvu izrekla opomenu krajem 2020. godine. Ministarstvo je 23. aprila 2021. godine obrisalo odredbu kojom se određuje da davalac ne može biti osoba sa “anamnezom” homoseksualnih odnosa u poslednjih pet godina kako su LGBTI organizacije i tražile, te stoga pozdravljamo ovaj potez Ministarstva.

Međutim, odredba kojom se zabranjuje osobama koje imaju analne odnose nažalost nije izmenjena, uprkos tome što se njome vrši posredna diskriminacija gej i biseksualnih muškaraca. Dakle, navedena odredba je suprotna članu 21. Zakona o zabrani diskriminacije koji propisuje da je seksualna orijentacija privatna stvar i da niko ne može biti pozvan da se izjasni o svojoj seksualnoj orijentaciji. Takođe, sporna odredba Pravilnika je očigledno u suprotnosti i sa članom 7. Zakona o zabrani diskriminacije, kojim se zabranjuje posredna diskriminacija zbog ličnog svojstva, u ovom slučaju seksualne orijentacije. Odluka Ministarstva da nastavi posrednu diskriminaciju gej i biseksualnih muškaraca iznenađuje još više ukoliko se uzme u obzir da su se preporuke Poverenice odnosile na obe odredbe.

Pozivamo još jednom Ministarstvo zdravlja i ministra Zlatibora Lončara da bez daljeg odlaganja u potpunosti uskladi Pravilnik sa Zakonom o zabrani diskriminacije i to tako što će odredbu iz člana 2. stav 2. tačka 4. Pravilnika izmeniti tako da kao uslov pod kojim osoba može biti davalac bude propisano da osoba nema nezaštićen analni odnos.