Naše Lokalne mreže  - prvo zajedničko uključivanje državnih službenika u zaštitu LGBT osoba

Naše Lokalne mreže  - prvo zajedničko uključivanje državnih službenika u zaštitu LGBT osoba

Za istim stolom su policajac, tužilac, lekar, socijalni radnik, aktivista lokalnog LGBT udruženja, nastavnik ili profesor iz škole u kraju, neko iz lokalnog ogranka službe za zapošljavanje, predstavnici Crvenog krsta i Kancelarije za mlade. Pričaju o najnovijim problemima LGBT osoba u njihovom gradu – o slučajevima nasilja, primerima diskriminacije, da li je bilo problema kad se neko obratio lekaru, kako se prema njima ponašao poslodavac kod kog su bili na razgovoru za posao… Traže način da im pomognu i zaštite njihova prava...

Ova scena nam je bila u glavama kad smo početkom 2016. godine krenuli u osnivanje mreže podrške LGBT osobama na lokalu, želeći da našoj zajednici obezbedimo podršku u sredini u kojoj živi. Tu sliku smo i ostvarili a naš glavni rezultat je formiranje sedam Lokalnih mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u sedam gradova u Srbiji tokom poslednje četiri godine. Najveći ponos su Lokalne mreže Beograda i Novog Sada koje su postigle najvidljivije pomake i najviše doprinele boljem položaju LGBT zajednice. Ništa manje, međutim, nismo ponosni i na manje gradove u kojima smo pokrenuli Lokalne mreže - Pančevo, Niš, Subotica, Novi Pazar i Kragujevac - u kojima je, ponekad, mnogo teže delovati i uticati na promenu ponašanja. U ovim gradovima su, tokom poslednjih par godina, u radu Lokalnih mreža učestvovali predstavnici državnih službi (policija, tužilaštvo, zdravstvo, obrazovanje, služba zapošljavanja, civilno društvo…), redovno se sastajali i razgovarali o aktuelnim primerima diskriminacije njihovih LGBT sugrađana i drugim problemima ove zajednice. Baš onako kako smo i zamislili pokrećući projekte „Umreženi za bolji položaj LGBT osoba u Srbiji“ (2016. – 2018., USAID) i „Zajedno za poboljšanje LGBT zajednice u Srbiji“ (2018. – 2019. Ambasada kraljevine Holandije).

Do osnivanja Lokalnih mreža nije bilo tela koje bi povezalo rad lokalnih državnih službi koje bi mogle uticati na svakodnevni život gej populacije. U tom smislu, projekti kroz koje smo formirali ove mreže i uključili ih u društvene tokove, pomogli su nam da bukvalno postavimo temelje neke buduće infrastrukture u lokalnoj samoupravi koja će zaista biti državni servis, uvek na usluzi LGBT zajednici. Državni službenici iz tužilaštava, policije, gradskih uprava, službi za zapošljavanje i iz zdravstvenih ustanova kroz rad u ovim mrežama stekli su ogromno novo znanje i novi nivo razumevanja za probleme LGBT osoba, sa kojima žive u istom gradu. 

“Kao načelnica Gradske uprave Grada Beograda već sam se u dobroj meri suočavala sa problemima koje su LGBT osobe imale na poslu i, kad sam se uključila u rad beogradske mreže, bilo mi je jasno da je važno da identifikujemo sve ostale probleme”, kaže Sandra Pantelić, koordinatorke Lokalne mreže Beograda, načelnica Gradske uprave Grada Beograda. “Svi rukovodioci Gradske uprave su prošli kroz obuku o pravima i o primerima diskriminacije LGBT osoba i svakako je najkorisnije bilo čuti njihova lična iskustva iz prakse u upravi Grada”. 

Sandra Pantelić vodi jednu od najuspešnijih Lokalnih mreža u Srbiji (Beograd) i planira da ta mreža ostane aktivna i ubuduće, jer je povezanost članova i upućenost u probleme u raznim sektorima (zdravstvo, bezbednost, zaštita, zapošljavanje) svima bila od koristi. “Nama je danas tužilaštvo partner i savetodavac o pravnim pitanjima a policijske uprave imaju svoje oficire za vezu sa LGBT osobama. Udruženja građana koja se bore za prava LGBT su nam, takođe, ravnopravni partneri koji nam pomažu da stvaramo društvo bez diskriminacije, što je svima cilj”. 

Kao jedan od rezultata aktivnosti beogradske Lokalne mreže, pomenimo to da je Grad Beograd dodelio prostor od 150 kvm na Terazijama za novi LGBT informativni centar, mesto na kom će biti pružana socijalna, zdravstvena, pravna pomoć i organizovana dešavanja koja će široj javnosti dalje približavati probleme naše populacije. U ovom Centru će deo svog radnog vremena provoditi službenici socijalne zaštite, zdravstvenih ustanova i službi za zapošljavanje i kroz direktnu komunikaciju sa LGBT zajednicom ubrzavati rešavanje njihovih problema. Ovakav koncept rada nije do sad primenjivan kod nas. Sigurni smo da će ovaj model, koji omogućava da državni službenici budu dostupni i u LGBT centru, poboljšati komunikaciju i podići poverenje dve strane. 

Šta je još jedan konkretan i vidljiv doprinos lokalnih mreža? To što smo manifestaciju “Nedelja ponosa”, koja se do sada odvijala samo u Beogradu, sada po prvi put organizovali i van glavnog grada - 2017. u Nišu, a 2019. u Novom Sadu. Za nas je to veliki korak napred, prilika da osvajamo nove prostore i donosimo u njih radost i slobodu ove manifestacije. Lokalna mreža iz Novog Sada bila je, uz Labris, nosilac organizacije “Nedelje ponosa” u Novom Sadu a veliku podršku u ovom gradu smo imali od organizatora manfestacije “Omladinska prestonica Evrope - Novi Sad 2021”. U novosadskoj lokalnoj mreži najaktivnije su članice koje predstavljaju instituciju Zaštitnika građana Grada Novog Sada kao i Gradskog centra za socijalni rad. Posvećenim angažovanjem u ovoj mreži, Stojanka Varajlić (zamenica Zaštitika građana Grada Novog Sada) i Danijela Milinkov (Cenar za socijalni rad Novog Sada), podigle su kvalitet rada mreže, zajedno sa ostalim kolegama iz drugi državnih službi. Očekujemo da će i novosadska Lokalna mreža imati kapacitet da nastavi rad i postane pouzdano mesto oslonca za LGBT populaciju Novog Sada i okoline. 

I drugi gradovi u kojima su funkcionisale ili i dalje funkcionišu Lokalne mreže dali su svoj maksimum i napravili istorijske pomake u tretiranju problema LGBT zajednice. Očekivano je bilo da najvidljivije pomake naprave dva najveća grada ali to ne umanjuje važnost inicijative i truda manjih sredina u kojima je, vrlo često, mnogo teže raditi na promovisanju LGBT prava. 

Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i zaštitu prava LGBT osoba su praktičan i koristan alat za bolje razumevanje problema ove zajednice i za podsticaj svima da se uključe u njihovo rešavanje.

Rad ovih mreža tokom poslednje dve godine, kad su napravljeni vidljivi pomaci, podržala je Ambasada kraljevine Holandije kroz projekat “Zajedno za poboljšanje položaja LGBT zajednice u Srbiji. U tom periodu mnogo je urađeno i na edukaciji državnih službi, posebno u školama. Lokalne mreže u ovih sedam gradova nastale su 2016.godine kroz projekat “Umreženi za poboljšanje LGBT osoba u Srbiji” koji je dve godine podržavao USAID.