Platforma znanja

Jezik je važan segment u svakom društvu i kroz jezik mi učimo od rođenja kako da mislimo sebe i druge. Zato je imenovanje i označavanje pojmova koji su povezani sa našom egzistencijom za LGBTIQA+...

O Društvenim mehanizmima homofobije govori Dragana Vučković, dugogodišnja aktivistkinja i saradnica Labrisa
 
„Kada god razgovaramo o društvenim mehanizmima homofobije i homofobiji...

O seksualnoj orijentaciji govori Miroslava Vuković, specijalistkinja medicinske psihologije koja radi u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata.

"Seksualna orijentacije  je kontinuiran...