Poziv za istraživača/icu na Istraživanju nasilja u istopolnim partnerskim i porodičnim odnosima LBT žena

Labris raspisuje konkurs za istraživača/icu

Konkurs za istraživače/ce na projektu “Preventing domestic and partner violence in female same-sex relationship and empowering survivors” koji je podržan od strane Kvinna till Kvinna.

Labris, jedna od najstarijih organizacija za zaštitu lezbejskih ljudskih prava u regionu. Labris je feministička, nevladina, neprofitna organizacija osnovana da promoviše lezbejska ljudska prava i vidljivost lezbejki u društvu. Labris je organizacija koja pravo na različitu seksualnu orijentaciju smatra jednim od osnovnih ljudskih prava i radi na eliminisanju svih oblika nasilja i diskriminacije ljudi različite seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta.

Labris će u narednih dve godine svoj rad usmeriti ka podizanju vidljivosti nasilja koje postoji u istopolnim partnerskim odnosima. Radićemo na prevenciji tog nasilja i pružanju direktne podrške ženama koje su to nasilje doživele.

Opis poslova:

Istraživač/ica će sprovesti istraživanje o nasilju u istopolnim partnerskim i porodičnim odnosima LBT žena.

1. Sprovođenje online upitnika;

2. Sprovođene tri fokus grupe;

3. Prikupljanje podataka i pisanje izveštaja o dobijenim rezultatima;

Dužina trajanja angažmana za sprovođenje istraživanja i pisanje izveštaja: 3 meseca

Potrebne kvalifikacije i veštine:

- Završen fakultet humanističkih nauka (pravni, političke nauke, filozofski itd.);

- Iskustvo u istraživačkom radu i pisanju izveštaja i/ili naučnih članaka;

- Prednost će biti data kandatkinjama i kandidatima koji imaju iskustvo u istraživanju i/ili pisanju o LGBTI temama i problematici.

Potrebno dostaviti CV i motivaciono pismo. U CV-u ili motivacionom pismu navesti kontakte jedne osobe ili LGBTI organizacije koje može posvedočiti o ispunjenosti ovog kriterijuma.

Honorar: 2000€ bruto

Rok za prijavu: 28.04.2023.

CV i motivaciono pismo poslati elektronskim putem na adresu aleksandra.gavrilovic@labris.org.rs.

Za sva dodatna pitanja takođe možete pisati na ovu adresu. 

 

Serbian