Radionica za biznis sektor: Stereotipi i predrasude

Radionica za biznis sektor: Stereotipi i predrasude

Kategorije predstavljaju jezičke forme koji nam pomažu da lakše svrstamo i razumemo predmete i pojave u svom okruženju. Međutim, šta se dešava kada počnemo da kategorišemo ljude?

Krajem januara smo, u saradnji sa Mercator centar, članom mreže kompanija Ponosno na poslu, razgovarali/e sa predstavnicima/cama biznis zajednice zašto je važno preispitivanje predrasuda u radnom okruženju. 

Ovo je samo jedna od 4 ovakve radionice u sklopu napora mreže Ponosno na poslu da biznis sektor u Srbiji učini mestom za sve naše sugrađane i sugrađanke.