Radionica za kompaniju BMTS Technology

Radionica za kompaniju BMTS Technology

Labris i Rainbow Ignite ostvarile su saradnju sa kompanijom BMTS Technology. Ova kompanija neguje pristup otvorenog uma i uvažavanje različitosti. Njihov Global HR tim učestvovao je na radionici „Inkluzivnost na poslu“ koju su organizovale organizacije Labris i Rainbow Ignite. 

Cilj radionice je bio da se učesnici/e upoznaju sa LGBTI terminologijom, različitim pristupima izgradnji inkluzivnog radnog okruženja kao i načinima proširenja ovakvih obuka na širu BMTS publiku.

Znanje o problemima LGBTIQ zaposlenih na poslu, kao i sistemsko omogućavanje svima da se osećaju poštovanim i uključenim, bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju, rodni identitet ili bilo koje druge karakteristike, pomažu da se obezbedi raznovrsno i inkluzivno radno okruženje.

Zahvaljujemo se na ovoj prilici i radujemo se budućoj saradnji!