Rainbow Map & Index 2020

Rainbow Map & Index 2020

Danas je ILGA-Europe objavila Rainbow Map i Index za 2020. godinu kojima se iskazuje stanje LGBTI prava u zemljama Evrope. U odnosu na prošlu godinu, stanje u Srbiji je nešto bolja, te Srbija sada ima 33% na skali ostvarenih prava LGBTI zajednice (prošle godine je imala svega 28%). Od 49 zemalja koje su rangirane, Srbija je 26. na listi.

Poređenja radi Hrvatska ima 46%, Crna Gora 67%, Bosna i Hercegovina 37%, Makedonija 25%, a Kosovo 35%. Crna Gora je ove godine jedna od zemalja sa najvećim skokom u napretku stanja LGBTI ljudskih prava u Evropi.

U Srbiji su od prošle godine uvrštena seksualna orijentacija i rodni identitet, kao osnov za zabranu diskriminacije, u Zakon o zdravstvenoj zaštiti, što je značajan napredak. Međutim, ono što se naglašava je nejednaka primena zakona u oblasti trans prava, kao i pogoršanje primene postojećih procedura.

Zemlja sa najvišim stepenom poštovanja i uvažavanja LGBTI prava je Malta sa 89%, a najnižim Azerbejdžan sa samo 2%.

Više možete pročitati na: https://www.ilga-europe.org/rainboweurope/2020