Studijska poseta - Sjedinjene Američke Države

Studijska poseta - Sjedinjene Američke Države

Poseta Sjedinjenim Američkim Državama obeležila je kraj projekta "Aktivni građani - bolje društvo". U cilju unapređenja znanja i veština saradnje organizacija civilnog društva i kompanija za zajedničke inicijative javnog zagovaranja i sticanja direktnog uvida u najbolje primere zagovaračke saradnje između ovih sektora, Beogradska otvorena škola je od 22. aprila do 30. aprila 2023. godine organizovala studijsku posetu Sjedinjenim Američkim Državama, u okviru projekta „Aktivni građani – bolje društvo“. Ovom aktivnošću završen je projekat koji je trajao od novembra 2018. do maja 2023. godine.

Na studijskoj poseti učestvovalo je 15 predstavnika istaknutih lokalnih, regionalnih i nacionalnih OCD i aktera poslovnog sektora, koji su posvećeni unapređenju praksi javnog zagovaranja u Srbiji, učešća građana u sprovođenju javnih politika i unapređenju saradnje između civilnog društva i poslovnog sektora.

Poseta je uključivala sastanke sa lokalnim i međunarodnim organizacijama, kompanijama i privatnim fondacijama, koje imaju evidenciju o uspešnim praksama javnog zagovaranja, mobilizaciji građana u kampanjama javnog zagovaranja i o saradnji civilnog društva i biznisa u ovim inicijativama. Program je obuhvatio sastanke sa Nacionalnim demokratskim institutom (NDI), IREX-om, Amalgamated bankom, Svetskom bankom, Centrom za političku odgovornost (Center for Political Accountability), Active Minds, Open Gov Hub, Partnership for Transparency, Nacionalnim institutom za zdravlje SAD (U.S. National Institutes of Health) i Ambasadom Republike Srbije u Vašingtonu. Pored Vašingtona, učesnici su posetili i Filadelfiju, gde su ih ugostili predstavnici Akademije za građanski angažman grada Filadelfije (Civic Engagement Academy of the City of Philadelphia).