Aleksandra Pešić, Računovotkinja

 

Rođena 1968. godine u Beogradu. Školovala se i odrasla u Beogradu. Zaposlena u Labrisu od 2006. godine. Polja interesovanja: prava žena, dece i životinja.

* * * 

Finance Officer

Aleksandra was born in 1968 in Belgrade. She was educated and raised in Belgrade. She has been working at Labris since 2006. Her areas of interest are: rights of women, children and animals.