Upravni odbor

Članice Upravnog odbora Labrisa:

Aleksandra Gavrilović

Aleksandra Pešić

Ljiljana Živković

Minja Pavlović 

Jelena Petrušić