Upravni odbor

Članice Upravnog odbora Labrisa:

Tanja Kalinić
Ana Zorbić
Jelena Vasiljević
Minja Pavlović
Sanja Pavlović