Monitoring

Konferencija za medije: Nasilje u istopolnim partnerskim odnosima i neadekvatna pravna zaštita                                                                                                                 27.03.2024. Medija centar, Beograd

 

Da li su osobe koje žive u istopolnim partnerstvima zaštićene od partnerskog nasilja?

 

 

Nasilje u istopolnim odnosima postoji jednako koliko i u heteroseksualnim odnosima. Jedina značajna razlika je ta da se o nasilju u istopolnim partnerskim odnosima retko govori kako u javnom prostoru, tako i unutar LGBTI zajednice. Kao i to da su LGBTI osobe manje zaštićene i podržane onda kada se to nasilje dešava.

 

Kako bi istražila sam fenomen nasilja u ženskim istopolnim odnosima organizacija Labris sprovela je prvo istraživanje u Srbiji na ovu temu (sajt Labrisa: https://rb.gy/63j9fo ). Autorka ovog istraživanja, Anđela Čeh je prilikom predstavljanja rezultata na konferenciji za medije naglasila da “fenomen nasilja u istopolnim partnerskim odnosima nije odlika isključivo LGBTI zajednica, njega ima i u heteroseksualnim odnosima. Međutim, ono što jeste karakteristično je to da se veoma često dešava da žrtve ostaju u nasilnim vezama, zato što postoji pretnja autovanjem (otkrivanjem seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta bližoj i široj okolini), što ne bi moglo da bude adut ukoliko bi društvena percepcija i stepen prihvatanja LGBTI identiteta bio na višem nivou”.

Neravnopravnost i društveno neprepoznavanje istopolnih partnerstava utiče na to da su životna svakodnevica, ali i problemi ovih zajednica manje vidljivi nego problemi heteroseksualnih zajednica. I to ima veliki uticaj na neadekvatan sistem podrške za slučajeve kada se partnersko nasilje dogodi. Sa druge strane LGBTI osobe imaju strah i nepoverenje da partnersko nasilje prijave plašeći se da će se tada susresti sa brojnim predrasudama i homofobijom zbog koje neće dobiti adekvatnu podršku.

Ali i kada se osoba osnaži da nasilje prijavi i postoji želja da se podrška profesionalno pruži od strane stručnih lica, ne postoji pravna osnova za korišćenje većine mehanizama zaštite koji su na raspolaganju onda kada seradi o heteroseksualnim partnerstvima. Jer “ono što izostaje je prepoznavanje istopolnih zajednica na način da im se pruži zaštita sa merama koje predviđaju Porodičnih zakon i Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. To zapravo znači da članovi istopolnih porodica ne mogu dobiti zaštitu od potecijlanog nasilja kako je to predviđeno zakonima, odnosno ne mogu se izreći mere nasilniku kojim bi se nastanak nasilja ili eskalacija istog sprečila, na način kako to predviđa Zakon o sprečavanju nasilja u porodici” navodi pravnica Marjana Majstorović.

 

Iz navedenih razloga, u toku prošle godine, organizacija Labris je uz podršku Kvinna till Kvina pokrenula dvogodišnji projekat. Cilj projekta je podizanja vidljivosti postojanja partnerskog nasilja u istopolnim zajednicama uz pružanje podrške LBTQ ženama da nasilje prepoznaju i dobiju adekvatnu zaštitu kada nasilje prijave. Kako bi se obezbedila sistemska podrška, tokom ove godine organizacija Labris će organizovati treninge za predstavnike i predstavnice državnih institucija i pružaoce i pružateljke podrške u slučajevima partnerskog nasilja. Takođe pokrenuće se zagovaračka inicijativa da se krug ljudi na koje se zakoni koji imaju za cilj zaštitu od porodičnog nasilja proširi i obuvati istopolne zajednice kako bi im na taj način obezbedio pravnu zaštitu. Dušanka Tomašević, Koordinatorka programa za zagovaranje u Labrisu je na konferenciji istakla: “Proširenje zaštite od nasilja na istopolne zajednice ne samo da bi pružilo pravnu sigurnost LGBTI zajednici, već bi i osiguralo jednakost u zakonskoj zaštiti za sve oblike partnerskih odnosa.’’

 

Celu konferenciju za medije videti na linku: https://drive.google.com/file/d/1P9GwI27oyahqWmEbkDmHL_U0N5_762GU/view?u...