Edukacija

Platforma znanja
Labris je 29. septembra održao onlajn obuku pod nazivom "Raznolikost i ravnopravnost prilikom zapošljavanja i na radu"...
labris beograd diskriminacija
Aktivnosti
Drage/i, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava sprovodi istraživanje koje se odnosi na tretiranje teme...
Aktivnosti
Tokom 2019. godine, Labris je organizovao neformalna druženja LGBTI zajednice i oficira/ki za vezu, sa ciljem...
Aktivnosti
Labrisice pozivaju sve zainteresovane da se prijave na trening pod nazivom Istopolna orijentacija i rodni identitet u...
Aktivnosti
Labris je tokom 2017. godine sproveo analizu stavova srednjoškolaca/ki o LGBT zajednici i došao do poražavajućih...