Edukacija

Aktivnosti
Labris je tokom 2017. godine sproveo analizu stavova srednjoškolaca/ki o LGBT zajednici i došao do poražavajućih...
Aktivnosti
Labris je uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) pokrenula inicijativu “Umreženi za poboljšanje...
Aktivnosti
U odgovoru koji je Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja uputio Labrisu na Zahtev za usaglašavanje sadržaja...
Aktivnosti
U beogradskom Medija centru predstavljeni rezultati istraživanja diskriminatornog sadržaja u srednjoškolskim...
Aktivnosti
Labris uz podršku Civil Rights Defenders-a u okviru projekta “Unapređenje ljudskih prava LGBT osoba u Srbiji” i u toku...
Aktivnosti
prenosimo sa lgbt.ba Piše: Kristina Ljevak Izvor: Azra Svaka nova veza i emotivno prepoznavanje omeđeno je našim...