O Labrisu

Labrisice
<p>Upoznajte naš tim.&nbsp;</p>
Statut
U skladu sa odredbama čl.78 i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«,br 51/09), Skupština Udruženja građana...
Dostignuća
  Godina Rezultati 1995. izašao prvi broj lezbejskih novina „Labris“ u Jugoslaviji 1997. Labris učestvuje u...
Pravila i procedure
Politike rada Labris organizaciona struktura  Finansijsko-administrativni pravilnik Obaveštenje zaposlenima o zabrani...
Organogram
SKUPŠTINA Skupština Labrisa je najviši organ Labrisa. Skupština se sastaje jednom godišnje i ima sledeće nadležnosti: 1...
Kontakt
    Tel: + 381 64 700 8293 Mail: labris@labris.org.rs * * *  Sajt organizacije Labris:http://labris.org.rs/ Sajt...