O Labrisu

Labrisice
<p>Upoznajte naš tim.&nbsp;</p>
Statut
U skladu sa odredbama čl.78 i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«,br 51/09), Skupština Udruženja građana...
Dostignuća
Godina Rezultati 1995. izašao prvi broj lezbejskih novina „Labris“ u Jugoslaviji 1997. Labris učestvuje u organizaciji...
Kontakt
    Tel: + 381 64 700 8293 Mail: labris[at]labris.org.rs * * *  Sajt organizacije Labris:http://labris.org.rs/ Sajt...