Advocacy

U sklopu projekta „Umreženi za poboljšanje položaja LGBT osoba u Srbiji” koji realizuje Labris uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj, formirano je sedam Lokalnih mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u Srbiji. U Lokalnim mrežama okupljene su sve relevantne institucije i organizacije civilnog društva, za prevenciju diskriminacije, ali i nasilja, govora mržnje, kao i formiranje mreže podrške za svoje sugrađane/ke. Memorandum o saradnji kojim se formiraju Lokalne mreže je prvi dokument kojim se organi zaduženi za zaštitu prava građana obavezuju na međusobno umrežavanje, praćenje i aktivno reagovanje na slučajeve diskriminacije LGBT osoba.

Activities, Local networks
Labris and the Local network for the prevention of discrimination and support of LGBT persons in Belgrade invite you to...
Activities, Local networks
Labris and the Local network for the prevention of discrimination and support of LGBT persons in Belgrade invite you to...
Potpisan sporazum o saradnji lokalna mreža za prevenciju diskriminacije LGBT osoba Niš
Local networks
A memorandum on cooperation between the city of Niš, the Police Administration, the Center for Social Work, the Health...
Potpisivanje Memoranduma o saradnji Lokalna mreža Novi Pazar
Local networks
A Memorandum of Cooperation, signed by local authorities by which they commit themselves to systematically combat any...
Potpisan sporazum o saradnji lokalna mreža za prevenciju diskriminacije LGBT osoba Subotica
Local networks
Local authorities and civil society organizations signed a Memorandum of Cooperation committing to mutual cooperation...
Local networks
Memorandum of understanding of the Local network for the prevention of discrimination and support for LGBT people in...