LBT activism

Column
Prevod dela Manifesta Lezbejske mafije. Ceo tekst u originalu možete naći na The Lesbian Mafia – Lezbejska...
Column
Sve više žena kažu da su biseksualne ili „bez etikete“, kada ih privlače žene – a manje će koristiti nekadašnju...
Column
Jona je snimala. Nabavila je 8-milimetarsku Koniku i veoma je volela taj mali aparat. Svuda ga je nosila sa sobom na...
Column
Prvog januara 2004, u sedam izjutra, zatvarali smo klubove Monokel i Tiffany na Metelkovoj. U...
Column
Ako su nam udžbenici takvi kakvi jesu: konzervativni, staromodni, nedovoljno definisani i kanalisani u skladu sa...
Column
Danas je usred podneva, u centru grada, na svom radnom mestu ubijena još jedna žena. Mislim da je to četrnaesta ubijena...