Rad policije sa LGBT osobama

 
00:00

Aleksandar Stojmenović, oficir za vezu MUP-a sa LGBT populacijom, predstavlja aktivnosti ministarstva u ovoj oblasti.

Platforma znanja