Labrisice

Radni tim

 

Rođena 1998. godine u Pančevu na završnoj godini je studija međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih...

Radni tim

 

Rođena 1990. godine u Sarajevu (BiH), gde je završila Drugu gimnaziju. Magistrirala je na Ekonomskom...

Radni tim

 

Rođena 1968. godine u Beogradu. Školovala se i odrasla u Beogradu. Zaposlena u Labrisu od 2006. godine....

Radni tim

 

Rođena 1980. godine u Smederevu gde je završila Gimnaziju. Studirala je na Filozofskom fakultetu, smer...

Upravni odbor

Članice Upravnog odbora Labrisa:

Aleksandra Gavrilović...

Skupština

 

Ponosne smo na članice naše Skupštine:

Lepa Mlađenović
Aleksandra Gavrilović...

Nadzorni odbor

Članice Nadzornog odbora:

Biljana Maletin
Bobana Macanović
Ana Zorbić