Beograd

Lokalna mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u Beogradu zvanično je uspostavljena i započela sa radom 9.decembra 2016.godine. Tog dana potpisan je Memorandum o saradnji između, za ovu temu relevantnih, institucija i organizacija sa lokala. Ulogu koordinatora Lokalne mreže ima Gradska uprava Grada Beograda. Članice Lokalne mreže su sledeće institucije i organizacije civilnog društva: