Diskriminacija LGBTI osoba pri zapošljavanju i na radu u Srbiji

diskriminacija na radnom mestu LGBTI labris beograd
Diskriminacija LGBTI osoba pri zapošljavanju i na radu u Srbiji

Labris - organizacija za lezbejska ljudska prava je u martu ove godine, uz podršku Beogradska otvorene škola (BOŠ) i Američke agencije za međunarodni razvoj,  pokrenuo inicijativu „Raznolikost i ravnopravnost na radnom mestu“.

Projekat je usmeren na unapređenje zakonskog okvira u oblasti rada i zapošljavanja u cilju da ga učini inkluzivnijim za sve osobe bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju i rodni identitet, na edukovanje, senzibilizaciju i podizanje nivoa svesti poslodavaca, državnih agencija za zapošljavanje, relevantnih donosioca odluka te aktiviranjem i uključivanjem građana i građanki u procesu poboljšavanja prava u oblasti rada i zapošljavanja .

Želimo da razvijemo održivu i kreativnu inicijativu koja će nadgraditi Labrisove dosadašnje uspehe i angažovati građane i građanke da zajedno sa nama budu deo promena za kreiranje demokratskog i inkluzivnog društva. Iz tog razloga vas pozivamo da nam se pridružite i podržite nas. Pozivamo vas da učestvujete u istraživanju koje sprovodimo na temu problema sa kojima se suočavaju LGBTI osobe prilikom zapošljavanja i na radu i popunite UPITNIK.

Takođe bi nam bilo jako značajno da se priključite online diskusiji na temu “Izazovi sa kojima se suočavaju LGBTI osobe prilikom zapošljavanja i na radu”. Diskusija će se održati u četvrtak 21.05. na Zoom platformi. Možete se prijaviti na mail: minja.pavlovic@labris.org.rs.