Institucije Novog Pazara potpisale Memorandum o saradnji za prevenciju diskriminacije LGBT osoba

Potpisivanje Memoranduma o saradnji Lokalna mreža Novi Pazar
Institucije Novog Pazara potpisale Memorandum o saradnji za prevenciju diskriminacije LGBT osoba

Memorandum o saradnji, kojim se lokalni organi obavezuju da će se sistemski boriti protiv svakog oblika diskriminacije manjinskih grupa, 13.marta su u Novom Pazaru potpisale lokalne institucije i organizacije civilnog društva.
Ovo je prvi dokument kojim se, lokalni organi zaduženi za zaštitu prava građana, obavezuju na međusobno umrežavanje, praćenje i aktivno reagovanje na slučajeve diskriminacije LGBT osoba. Osim u Novom Pazaru, memorandumi o saradnji potpisani su još u šest gradova - u Subotici, Beogradu, Nišu, Pančevu, Novom Sadu i Kragujevcu.

Mirsad Jusufović, član gradskog veća Novog Pazara istakao je da Novi Pazar poštuje sve manjine i manjinska prava. „Ovo nije politička stvar, već je stvar zaštite osnovnih ljudskih prava. Posebno me raduje jer su se pored grada, u inicijativu uključile i ostale značajne republičke i lokalne institucije, poput policije i tužilaštva. Jedino svi zajedno, možemo menjati stvari na bolje“, dodao je Jusufović.

Potpisnici Memoranduma o saradnji Novi Pazar

“Najvažnije je da lokalni organi sarađuju u borbi za unapređenje položaja manjinskih grupacija i da efikasnije i koordinisanije funkcionišu. To je pravi način da se povrati poverenje u institucije, i da građani prijavljuju diskriminaciju i nasilje”, rekla je Lidija Đorđević iz organizacije Labris, koja realizuje projekat „Umreženi za poboljšanje položaja LGBT osoba u Srbiji” uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj.

Memorandum o saradnji potpisali su Grad Novi Pazar, Policijska uprava Novog Pazara, Centar za socijalni rad, Više i Osnovno javno tužilaštvo, Nacionalna služba za zapošljavanje, Dom zdravlja Grada Novog Pazara kao i Udruženja Urban-IN i Kulturni centar DamaD.

Prilog sa događaja možete pogledati na http://vhost.arhiv.rs/video/6200AF2A3B116B77C12580E20057006C.mp4