Istraživanje potreba zajednice

Istraživanje potreba zajednice

Labris sprovodi istraživanje o potrebama i problemima LGBT osoba u Srbiji. Upitnik koji je pred Vama ima za cilj da identifikuje stvarne potrebe LGBT osoba, kao i konkretne probleme sa kojima se zajednica susreće. Na osnovu dobijenih rezultata radiće se na zagovaranju konkretnih rešenja pri državnim institucijama (policija, zdravstvo, obrazovanje itd.) u korist potreba LGBT osoba.

Molimo Vas da izdvojite 15 minuta svog vremena za ispunjavanje upitnika. Ispunjavanje upitnika je anonimno i dobrovoljno, a Vaše učešće nam je veoma značajno. Podaci prikupljeni upitnikom neće biti stavljani na uvid niti deljeni trećim licima.

Upitnik možete naći na sledećem linku: https://goo.gl/forms/wM3cRn5sxK9O89Y42 

MOLIMO VAS DA POSTAVLJENA PITANJA PAŽLJIVO PROČITATE PRE ODABIRA ODGOVORA.

NA PITANJA SA ZVEZDICOM ODGOVORI SU OBAVEZNI.