Konkurs za poziciju programske koordinatorke za zagovaranje

Konkurs za poziciju programske koordinatorke za zagovaranje

Datum objavljivanja: 14.02.2019.

Labris je lezbejska, feministička, nevladina, neprofitna organizacija osnovana sa ciljem promocije lezbejskih ljudskih prava i lezbejske vidljivosti u društvu. Labris smatra da je pravo na drugačiju seksualnu orijentaciju jedno od osnovnih ljudskih prava.

Naziv radnog mesta: Programska koordinatorka za zagovaranje

Status: Rad na odredjeno sa mogućnošću produžetka, probni rad šest meseci

Odgovornost: Upravnom odboru organizacije Labris

Opis glavnih aktivnosti: Praćenje i zagovaranje za unapređenje zakonske regulative u oblasti ljudskih prava; Predstavljanje rada Labrisa na međunarodnom, nacionalnom i lokalnom nivou; Organizacija izrade stručnih publikacija; Organizacija sprovođenja istraživanja za potrebe programa; Pisanje izveštaja međunarodnim institucijama; Saradnja sa LGBT organizacijama, nevladinim organizacijama za ljudska prava, institucijama, koalicijama i drugim društvenim i političkim akterima; Pisanje saopštenja za javnost u saradnji sa programskim koordinatorkama; Komunikacija i održavanje kontakta sa medijima; Saradnja sa web administratorkom u cilju promocije aktivnosti Labrisa; Planiranje rada grupe i saradnja sa koordinatorkama i radnim timom; Pisanje projekata i izveštavanje donatorima.

Datum stupanja na posao: 01.04.2019

Uslovi zaposlenja (rezime): fiksna plata, puno radno vreme u trajanju od 9 do 17 sati svakog radnog dana, moguć prekovremeni rad uz preraspodelu radnog vremena; odmor od 4 radne nedelje, probni rad od 6 meseci, standardno praćenje rada, procena kvaliteta i kvantiteta obavljenih aktivnosti, obavezno poštovanje principa i etika Labrisa.

Očekivanja i standardi rada:

 • Razumevanje koncepta ljudskih prava i aktuelnog  stanja ljudskih prava u Republici Srbiji
 • Posvećenost misiji i viziji Labrisa i kvalitetnoj realizaciji poslova, poštovanje vremenskih rokova za realizaciju projektnih aktivnosti, kvalitetna realizacija svih aktivnosti.
 • Stalna i organizovana razmena informacija;  standardan način praćenja aktivnosti i prikupljanja podataka. 
 • Konstruktivna komunikacija i uvremenjeno rešavanje teškoća i potencijalnih sukoba;  poštovanje saradnica/ka i međusobna podrška;
 • Uredna i ažurna dokumentacija o svim aktivnostima: periodične analize podataka, stalno unapređenje kvaliteta rada.
 • Inicijativnost

Potrebne kvalifikacije:

 • Tri godina iskustva u neprofitnom sektoru
 • VSS ili VŠS iz oblasti društvenih i srodnih nauka i/ili odgovarajuće prethodno radno iskustvo
 • Dve godine iskustva na sličnim poslovima
 • Odlično poznavanje pisanja projekata i izveštavanja donatorima
 • Odlično poznavanje propisa i zakona u oblasti zaštite ljudskih prava
 • Odlične organizacione sposobnosti
 • Odlično poznavanje engleskog jezika
 • Sposobnost rada u timu i individualno
 • Spremnost na prekovremeni rad i rad u stresnim uslovima
 • Mogućnost putovanja u zemlji i inostranstvu

 

Prijava na konkurs treba da sadrži radnu biografiju (CV), pismo motivacije i kontakt podatke.

Prijavu slati na: labris@labris.org.rs, sa naznakom – Programska koordinatorka za zagovaranje

Rok za prijavljivanje je 28.02.2019 (do 16 sati)

Odabrane/i kandidatkinje/i će biti pozvani na razgovor u roku od 10 dana od završetka roka za prijavljivanje.

Svi/e kandidati/kinje će dobiti pisano obaveštenje o odlukama.

Za sve dodatne informacije slobodno se obratiti na labris@labris.org.rs ili putem telefona na +381 64 700 82 93 ili +381 11 362 05 13.