Konkurs za predlog redizajna Labris logoa

Konkurs za predlog redizajna Labris logoa

Labris, organizacija za lezbejska ljudska prava, raspisuje konkurs za predlog redizajna Labris logoa.

Labris je organizacija koja smatra pravo na različitu seksualnu orijentaciju jednim od osnovnih ljudskih prava i radi na eliminaciji svih vrsta nasilja i diskriminacije nad lezbejkama i ženama drugačije seksualne orijentacije od heteroseksualne.

Značaj logotipa

Logo je jedinstveno grafičko rešenje koje simbolizuje neku organizaciju, treba da bude jednostavan, ali sa snažnom porukom. Značaj logotipa je veliki jer stvara identitet i daje organizaciji lični pečat. Važno je da logotip odražava vrednosti i politike Labrisa.

Smernice

Logotip mora biti originalno delo i ne sme sadržati delove drugih autorskih dela.
Logotip mora biti jednako izražajan, kako u boji tako i u crno -belom.
Logotip mora imati mogućnost modifikovanja od velikih formata (plakata…) do malih (flajeri, memmorandumi…)

Dodatne informacije

Organizatorke imaju pravo da pobednička rešenja izmene ili dorade uz konsultaciju sa autorkom.
Pravo na učešće na konkursu imaju sve zainteresovane.
Izbor najboljeg idejnog rešenja, odabraće komisija organizacije Labris

Nagrade

Obezbeđena je novčana nagrada, u vrednosti od 10.000 dinara, za najbolji rad na konkursu.
Konkurs je otvoren od 20.3. 2017. do 17.4.2017. godine do 17 časova.

Idejna rešenja u vektorskom i jpg. formatu, visoke rezolucije (300 dpi) dostaviti na email adresu labris@labris.org.rs sa podacima (ime i prezime, broj telefona).

Pristigli radovi se ne vraćaju, a pobednički rad ostaje u vlasništvu Labrisa, te organizacija ima pravo da ga iskoristi bilo kada i u bilo kom obliku.