Kvir salon 2014 / Zajednička snaga

Kvir salon 2014 / Zajednička snaga

Kvir salon „Zajednička snaga“ je izložba koju realizujemo povodom Nedelje ponosa 2014 u Beogradu. Radovi izvedeni za izložbu biće postavljeni na različitim mestima u Beogradu, na Internetu, i u prostoru KC Grad – na terasi, fasadi, stepeništu, u kafeu i velikoj galeriji. Trinaest umetnica_ka koji izlažu dolaze iz Beograda, Niša i Skoplja, i iz različtih polja umetničkog delovanja – to su pre svega vizuelni umetnice_i, a pored njih i jedan arhitekta, zatim modni dizajner, dramaturškinja i umetnica-programerka. Odabir umetnica_ka potekao je od vrednovanja angažovane, lične i umetničke, prakse samih umetnica_ka, sa fokusom na različite strategije kolektivizma i intervencija u slobodnom prostoru (ulice, zgrade, parkovi, galerije, pozorišta, ali i internet i (anti-)moda).

Izložbeni koncept Kvir Salona je ove godine bio osmišljen pre svega kao procesualanzajednički poduhvat umetnik_ca i saradnika_ca iz različitih polja teorijskog i aktivističkog delovanja (istorija i teorija umetnosti, sociologija, rodne, feminističke i kvir studije, psihologija i psihoanaliza, političke nauke i društveni aktivizam). Namera nam je bila da radimo iz konteksta, ne namećući unapred zadate teme, i da problem seksualnosti sagledamo tek kao jedan u složenoj mreži odnosa sa drugim društvenim problemima. Višemesečni rad na izložbi odvijao se kroz okupljanja i zajedničke razgovore, tokom kojih su problematizovani psihološki, jezički i društveno-politički mehanizmi stvaranja netrpeljivosti prema „drugosti“ i različitostima (nenormativima), kao i posledično reprodukovanje negativnih matrica, nasilja i govora mržnje u javnom prostoru. Razgovaralo se i o različitim društvenim pritiscima na pojedinca_ku ili društvene grupe, te nametnutim i preskriptivnim životnim normativima, u lokalnom, a potom i u širem geopolitičkom kontekstu.

Izvedeni umetnički radovi reflektuju pluralitet odabranih tema, medija, umetničkih strategija kao i ličnih/političkih stavova umetnika u odnosu na lokalnu borbu za ljudska prava. Pojedini radovi osvetljavaju određene probleme aktivizma i institucionalnih (identitetskih, nacionalnih, neoliberalnih) politika. Drugi pokreću pitanja simboličkog nasilja, identiteta, ali i ličnog ak(r)tivizma, nenasilne direktne akcije, samoorganizovanja i solidarnosti.
Zajedno, oni istražuju (ne)mogućnost komunikacije umetnosti sa zajednicom, potencijalne zajedničke prostore za razumevanje i empatiju u društvu, kao i mogućnosti za stvaranje širih alijansi i sasvim novih ideja za transformaciju društvenog sistema.

Umetnice_i i umetničke grupe: Anđela Mujčić, Bojana Petković, Marija Šević, Velimir Žernovski, Maja Pelević, Deana Petrović, Ivan Vukić, Udruženje KURS (Mirjana Radovanović, Miloš Miletić), Aleksandra Jovanić, Željka Veljković  i FUCKTHEMALL (Dejana Vranješ, Milan Miljković)

Saradnice_i: Tanja Marković, Stevan Vuković, Milan Radovanović, Marijana Stojčić, Jelena Višnjić, Slavčo Dimitrov, Nikola Herman, Sima Kokotović, Simona Ognjanović

Koncept i organizacija izložbe: Jelena Vojvodić

Volonteri: Studenti_kinje Katedre za fotografiju Akademije umetnosti u Beogradu, Aleksandra Samardžić

Produkcija: KC GRAD, Beograd – Ljudmila Stratimirović, Dejan Ubović; Jelena Vojvodić

Finansijska podrška: Ministarstvo za kulturu i informisanje Republike Srbije, Parada ponosa Beograd

Grafičko rešenje: Fuckthemall

Internethttp://qweerty.rs/