Labis pozdravlja imenovanje oficirke za vezu sa LGBT populacijom u Policijskoj upravi za grad Beograd

lgbt oficirka za vezu labris
Labis pozdravlja imenovanje oficirke za vezu sa LGBT populacijom u Policijskoj upravi za grad Beograd

„Ova pozicija za mene predstavlja priliku za sticanje novih znanja i veština u oblasti ljudskih prava i prava LGBT populacije, kao i priliku za rad na poboljšanju bezbednosti, zaštitu života i ličnu sigurnost pripadnika zajednice“, izjavila je Katarina Živulović, nova oficirka za vezu sa LGBT zajednicom u Beogradu.

Labris izražava veliko zadovoljstvo zbog izbora ove kvalitetne policajke na tako odgovorno i važno mesto za LGBT populaciju u Beogradu, te se nada da će ovo imenovanje doprineti poboljšanju položaja i sigurnosti LGBT ljudi.