Labris i Nacionalna služba za zapošljavanje započinju saradnju

Labris i Nacionalna služba za zapošljavanje započinju saradnju

 

 

Predstavnica Labrisa, Jelena Vasiljević, se tokom Novembra sastala sa Miroslavom Jovićem, predstavnikom Nacionalne službe za zapošljavanje (filijala Beograd) sa ciljem da se saradnja koja je započeta kroz Lokalnu mrežu za prevenciju nasilja i diskriminacije za Beograd proširi na specifičniji i konkretniji način i to kroz ostvarivanje dugoročne saradnje i kreiranje sistemskog rešenja za poboljšanje ekonomskog položaja LGBT zajednice u Srbiji.

 

Tokom sastanka dogovoreno je da se saradnja Labrisa i Nacionalne službe za zapošljavanje (filijala Beograd) sprovede iz tri faze. Prva faza podrazumeva senzibilizaciju zaposlenih u filijalama na teritoriji grada Beograda. Druga faza bi bila kreiranje i realizacija programa i mera aktivne politike zapošljavanja namenjene poslodavcima i LGBT osobama i treća faza bi bilo kreiranje prilagođenog programa za samozapošljavanje LGBT zajednice.

 

Započinjane prve faze saradnje je predviđeno u prvom kvartalu 2018. godine u prostorijama Nacionalne službe za zapošljavanje (filijala Beograd).