Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja odgovorno za nenaučan i homofobičan sadržaj u srednjoškolskim udžbenicima

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja odgovorno za nenaučan i homofobičan sadržaj u srednjoškolskim udžbenicima

U dopisu koji je Labris dobio danas, 23. aprila, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti utvrdila je da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja odgovorno za nenaučan i homofobičan sadržaj u srednjoškolskim udžbenicima.

Tokom postupka utvrđivanja diskriminacije Povereništvo je analiziralo da li udžbenici imaju diskriminatoran sadržaj, kao i relevantne pravne propise vezane za postupak odobrenja i povlačenja udžbenika. Imajući u vidu relevantne pravne propise kojima se određuje nadležnost određenih organa i ustanova, kao i postupak odobrenja, izmene ili povlačenja udžbenika za srednju školu, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je dala mišljenje o postupku po pritužbi Labrisa da „je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja bilo dužno da preduzme mere propisane Zakonom o udžbenicima, a po dobijanju stručnog mišljenja sa preporukom Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, u kom stoji da udžbenici sadrže nedostatke zbog kojih ne bi trebalo da budu u daljoj upotrebi i preporučuje Ministarstvu da obaveže izdavača da izvrši izmene i ne plasira na tržište postojeće primerke ovih udžbenika“.

Podsećamo, Labris je u decembru podneo set pritužbi Povereništvu za zaštitu ravnopravnosti zbog diskriminatornog sadržaja u školskim udžbenicima. Pritužbe su podnete protiv nadležnih institucija koje, i pored upućene opšte preporuke još 2014. godine, nisu uklonile niti preispitale delove udžbenika koji na krajnje homofobičan način opisuju LGBT zajednicu.

Pritužbe su podnete protiv Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Zavoda za udžbenike i Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti preporučila je Ministarstvu provete, nauke i tehnološkog razvoja da „preduzme mere iz svoje nadležnosti propisane Zakonom o udžbenicima i Pravilnikom o načinu i postupku davanja stručne ocene i stručnog mišljenja o kvalitetu rukopisa udžbenika, priručnika i nastavnog materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičko-igrovnih sredstava, u cilju otklanjanja diskriminatornog sardžaja i onemogućavanja da se navedeni udžbenici sa ovakvim sadržajem i dalje koriste u nastavi“.