Niš

Lokalna mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u Nišu zvanično je formirana i započela sa radom 23.februara 2017.godine. Tog dana potpisan je Memorandum o saradnji između svih, za ovu temu relevantnih, institucija i organizacija sa lokala. Ulogu koordinatora Lokalne mreže imaju Grad Niš, Centar za socijalni rad Niš i Inicijativa Kolektiv. Članice Lokalne mreže su sledeće institucije i organizacije civilnog društva: