NOVA ISTRAŽIVANJA: Rod, transeksualnost, transrodnost i deca

NOVA ISTRAŽIVANJA: Rod, transeksualnost, transrodnost i deca

Naučnici sa Univerziteta Stoni Bruk kažu da zaboravimo na društveni narativ koji trans decu opisuje kao nekoga ko se ’pretvara’ ili ko nije siguran/na u vezi sa svojim rodom. Transrodna deca nisu ’zbunjena’ zbog svog rodnog identiteta. Druga studija tvrdi da postoji veza između razlika u beloj moždanoj masi i transeksualnosti, što bi u bućnosti moglo da pomogne prilikom odlaganja puberteta kod transeksualne dece


Nova studija koja tek treba da bude objavljena u časopisuPsychological Science daje jake dokaze u prilog tome da trans deca podjednako dobro razumeju svoj rod u odnosu na to kako ga njihovi cisrodni (netrans) vršanjaci i braća/sestra shvataju.

Vođa istraživanja kaže da trans deca sa kojom su radili pokazuju jasno, utemeljeno razumevanje svog rodnog identiteta i šta on znači, što je u suprotnosti sa uobičajenim pretpostavkama da se trans deca „pretvaraju“ ili su „zbunjena“ u vezi sa svojim rodom.

Da bi došli do ovog zaključka, naučnici su zadali isti skup zadataka, koje je rešavalo 32 trans dece, 18 njihovih braće/sestara i 32 netrans dece, svi uzrasta od 5 do 12 godina, kako se navodi u saopštenju. Zadaci su se sastojali iz nekih koji su bili lakši, kao što je pitanje s kojim se rodom identifikuju, dok su drugi bili teži, kao što je merenje vremena reakcije za koje naučnici veruju da objašnjava stavove i ubeđenja subjekta, nezavisno od socijalnog i roditeljskog pritiska.

Nakon ovih zadataka, podaci su pokazali da trans deca i njihovi cisrodni vršnjaci i braća/sestre pokazuju iste aspekte „rodne kognicije“.

Dok su ovo tek inicijalna otkrića tima koji planira da istraživanje nastavi, prateći ispitanike/ce tokom dužeg perioda, naučnici ipak smatraju da su njihovi nalazi dovoljno određeni da bi bili saopšteni porodicama, pružaocima zdravstevene nege i institucijama, zbog njihovih pristupa trans mladima.

„I dok škole i organizacije rade na tome kako da na najbolji način uključe i prihvate transrodnu decu – u javnim toaletima, svlačionicama ili sportskim timovima – naši rezultati dopunjavaju diskusiju o tome  i podržavaju poštovanje prema potrebama i identitetima transrodne dece, kaže Iton, vođa istraživanja. „Možemo da pomognemo porodicama da shvate potrebe svoje trans dece, a možemo da pomognemo i školama, medicinskim ustanovama i društvu, kako da na najbolji način razumeju i uključe trans decu u sve aspekte života.“

Druga studija, objavljena januara 2015, pokazuje da postoje razlike u beloj moždanoj masi koje nisu u skladu sa gentskim polom osobe, i da ovo saznanje predstavlja ključ u identifikovanju transeksualnih osoba pre puberteta. Doktorima bi ova informacija poslužila u slučajevima odlaganja puberteta, kako bi se povećao uspeh operacije prilagođavanja pola kasnije u životu.

Medicinari žele da pronađu konkretne fizičke dokaze kako bi pomogli onoj deci koja se osećaju zarobljeno u telu suprotnog pola. Jedna od važnih regija mozga koja je proučavana, je oblast sive mase. Ali ova oblast je premala da bi se kod žive osobe skeniranjem došlo do nekih rezultata, pa su razlike prikupljene post-mortem. Vođa tima sa Univerziteta u Madridu, smatra da su pronašali bolji način za uočavanje „transeksualnog mozga“. U studiji koja treba da bude objavljena ovog meseca, tim je radio MRI skeniranje mozga 18 FtM (žensko ka muškom, ŽuM) transeksualnih osoba, koje nisu imale nikakav tretman (tranzicijski), i uporedio ih sa rezultatima 24 muškaraca i 19 žena. Pronašli su značajne razlike između muškog i ženskog mozga u 4 regije bele mase – a ŽuM transeksualne osobe imale su belu masu u tim oblastima koje su podsećale na muški mozak (Journal of Psychiatric Research, DOI: 10.1016/j.jpsychires.2010.05.006). To je prvi put da je pokazano da je mozak ŽuM transeksualnih osoba maskuliniziran.

U drugoj studiji, tim je koristio istu tehniku da uporedi belu masu kod 18 MuŽ transeksualnih osoba, sa masom 19 muškaraca i 19 žena. Iznenađujuće, kod svih transeksualnih osoba, struktura bele mase u četiri regije bila je na pola puta između struktura mase muškaraca i žena. „Mozak kod njih nije potpuno maskuliniziran, a nije ni kompletno feminiziran, a one se i dalje osećaju kao žene“, kaže jedan od naučnika koji su radili ovo istraživanje. On dodaje da nije siguran da li ove četiri regije imaju veze sa konceptima roda, ali naučnica iz Stokholma sa Karolinska instituta, smatra da bi mogle imati. „Jedna od 4 regije je posebno interesantna“, kaže Ivanka Savić Berglund. „Ona povezuje deo mozga koji ima veze sa senzornim procesuiranjem sa delom koji ima veze sa planiranjem pokreta, i može da ima veze sa percepcijom tela.“

Istraživanjem iz 2010, u kom je učestvovala 121 transrodna osoba, utvrđeno je da je 38 procenata njih znalo da kod njih postoji rodna varijantnost već sa 5 godina. Razlike u beloj masi mogle bi da ponude potvrdu da takva deca mogu imati koristi od tretmana kojim se odlaže pubertet.

Prema studiji tima sa Kings Koledža u Londonu, uskoro će biti moguće utvrditi ovakve razlike kod takve dece. Ovaj tim je adaptirao skener tako da bude što tiši, kako bi se uz pomoć njega beležio razvoj bele mase kod beba dok spavaju.

Ovakvi skeneri ne mogu pomoći u svim slučajevima. „Istraživanja su pokazala da bela masa sazreva u toku prvih 20 do 30 godina života. Kod osoba može da se javi rani ili kasni početak transeksualnosti, a mi ne znamo šta je uzrok ovoj razlici.“