Novi Pazar

Lokalna mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u Novom Pazaru zvanično je uspostavljena i započela sa radom 13.marta 2017.godine. Tog dana potpisan je Memorandum o saradnji između svih, za ovu temu relevantnih, institucija i organizacija sa lokala. Ulogu koordinatora Lokalne mreže ima Grad Novi Pazar u saradnji sa organizacijama civilnog društva. Članice Lokalne mreže su sledeće institucije i organizacije civilnog društva:

logo za Lokalne mreze