Novi Sad

Lokalna mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u Novom Sadu zvanično je uspostavljena i započela sa radom 23.decembra 2016.godine. Tog dana potpisan je Memorandum o saradnji između svih, za ovu temu relevantnih, institucija i organizacija sa lokala. Ulogu koordinatora Lokalne mreže ima Grad Novi Sad u saradnji sa organizacijama civilnog društva. Članice Lokalne mreže su sledeće institucije i organizacije civilnog društva: