Očekujemo Zakon za registrovanje istopolnih zajednica tokom trajanja mandata premijerke Ane Brnabić

Očekujemo Zakon za registrovanje istopolnih zajednica tokom trajanja mandata premijerke Ane Brnabić

 

Beograd, 16.jun 2017.godine – Organizacija za lezbejska ljudska prava LABRIS pozdravlja predlog da Ana Brnabić, jedina političarka koja se otvoreno izjašnjava o svojoj istopolnoj seksualnoj orijentaciji, bude premijerka i mandatarka za sastav nove Vlade Srbije. Istovremeno ukazujemo na to da se ovim izborom neminovno skreće pažnja domaće i svetske javnosti na Srbiju, ali nažalost, ne i na položaj LGBT osoba, konkretno lezbejki u njoj.

 

Lezbejka na čelu Vlade Srbije ne znači da je Srbija automatski zemlja u kojoj se ljudska prava LGBT osoba poštuju, u kojoj smo bezbedni i sigurni. Podsećamo da je Srbija i danas država u kojoj LGBT osobe trpe javnu osudu i fizičke napade u javnosti, da su im faktički uskraćena mnoga prava, da postoji zakonodavni okvir koji zabranjuje diskriminaciju i sankcioniše nasilje, ali i da se on još uvek ne primenjuje u punoj meri, kao i da slučajevi nasilja i kršenja ljudskih prava ostaju nekažnjeni.

 

Očekujemo da će nakon ovog izbora država sa mnogo više pažnje i sluha pratiti i reagovati na probleme sa kojima se susreću LGBT osobe i raditi na tome da se kvalitet našeg života u ovoj zemlji suštinski unapredi.  Takođe se nadamo da će se tokom trajanja mandata premijerke podržati nove zakonske inicijative kao što je Zakon za registrovanje istopolnih zajednica, koji je Labris izradio i promoviše od 2010. godine.