Obrazovanje: Prvi korak ka društvenoj inkluziji LGBT osoba

udzbenici
Obrazovanje: Prvi korak ka društvenoj inkluziji LGBT osoba

Zbog generalno loše društvene klime, koja se uočava u Srbiji, sa visokim stepenom netolerancije, homofobije, diskriminacije pa čak i nasilja nad LGBT zajednicom, javila se potreba za analizom srednjoškolskih udžbenika. Labris je sproveo prvu analizu udžbenika 2014. godine. Analiza je uključivala udžbenike iz oblasti biologije, medicine i psihologije, i potvrdila je postojanje diskriminatornog sadržaja u 9 udžbenika.

Labris je tada zahtevao od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da ukloni diskriminatorni sadržaj i da usvoji preporuke za afirmativan tretman drugačije seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta. I 2015. i 2016. godine Labris se obraćao Ministarstvu prosvete da bi se utvrdilo da li su sprovedene dogovrene promene. Zvanični odgovor koji je dobijen je glasio da je „sadržaj koji podstiče diskriminaciju i netoleranciju eliminisan iz udžbenika“.

Međutim, sada u 2017. godini, tri godine nakon analize i datih preporuka, srednjoškolci/ke još uvek koriste udžbenike od pre 30 godina, prema kojima je istopolna orijentacija „devijantno ponašanje“ ili je „posledica hormonskih poremećaja“, iako je Svetska zdravstvena organizacija uklonila istopolnu orijentaciju s liste mentalnih obolenja još 1990. godine. Diskriminatorni sadržaj je uklonjen iz samo dva udžbenika, što pokazuje da postoji način za promene, ali ne postoji volja.

Bitno je naglasiti da diskriminatoran sadržaj u udžbenicima potpiruje vršnjačko nasilje u srednjim školama kroz kreiranje negativnih stereotipa i predrasuda. Izveštaji o napretku, svakako, upozoravaju na pasivan pristup vlasti pri eliminaciji diskriminacije. Eliminacija svake vrste diskriminacije i zaštita svakog/e građanina/ke je obaveza Srbije na putu ka EU.

Ovo je samo još jedan primer u nizu da je sve u redu na papiru, ali u praksi je situacija potpuno drugačija. Srbija ima Ustav, različite zakone, strategije, akcione planove, ali oni se ne implementiraju. Promena udžbenika ne bi rešila sve probleme sa kojima se LGBT zajednica suočava, ali bi svakako bila bitan korak napred.