Poljupci na platnu

Poljupci na platnu

Poljupci na platnu su prva u nizu kolekcija kojom želimo skrenuti pažnju na raznolik i širok spektar prikazivanja kao i problematizovanja pozicije žena u umetnosti.


Poljupci na platnu predstavljaju malu kolekciju radova u čijem fokusu se nalaze žene, kao umetnice i protagonistkinje. Predstavljene su u intimnom trenutku dok se ljube.

Primetićemo da u svetu umetnosti ne postoji veliki broj radova sa predstavama lezbejskog poljupca. Često možemo naići na muške autore koji iz drugačijeg ugla percipiraju odnos dve žene. Takvi prizori, često seksistički i isključivo erotski nisu tema ove kolekcije slika.

Ovde nas pre svega zanima na koji način žena/umetnica percipira ženu i kako je pozicionira u svom umetničkom diskursu, te koje mesto i ulogu ona dobija na platnu.

Ovom kolekcijom želimo da ohrabrimo umetnice da njihove zabeleške, male crteže, neispričane priče i slike zaslužuju da nađu put do publike. Lezbejska tematika skoro da ne postoji na domaćoj umetničkoj sceni. Ona se tek provuče kroz poneki aktivistički nastup, ali ne u tolikoj meri koliko bismo možda želele da podelimo sa svetom ono što je deo našeg identiteta i naše kreativnosti.

Kim Leutwyler

Kim Leutwyler

 

Nathalie Melot

Nathalie Melot

 

Marie Jiménez

Marie Jiménez

 

Katrīna Gaile

Katrīna Gaile

 

Daria Bagrintseva

Daria Bagrintseva

Kolekcije slika koje će biti formirane u zavisnosti od trenutne inspiracije, zanimljivih aktuelnih dešavanja ili u potrazi za različitim odgovorima, za cilj će imati prikazivanje stvaralaštva umetnica i propitivanje uloge žene u umetnosti. Poljupci na platnu su prva u nizu kolekcija kojom želimo skrenuti pažnju na raznolik i širok spektar prikazivanja kao i problematizovanja pozicije žena u umetnosti.

Foto: Saatchi art

                                                                           Uredila: Rosebud