Potpisan sporazum o saradnji Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u Pančevu

Potpisan sporazum o saradnji Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u Pančevu

Memorandum o saradnji Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u Pančevu ima 13 potpisnika, a zaključen je danas u Gradskoj upravi Pančevo.

Memorandum su potpisali predstavnici Grada Pančeva, Policijske uprave Pančevo, Višeg javnog tužilaštva u Pančevu, Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, Nacionalne služba za zapošljavanje- filijala Pančevo, Centra za socijalni rad Grada Pančeva, Doma zdravlja Grada Pančeva, Doma za decu „Spomenak“ Pančevo, Zaštitnika građana Grada Pančeva, Crvenog krsta Pančevo, Saveta za rodnu ravnopravnost Grada Pančeva, Ženske mirovne grupe Pančevo i Udruženja Nova+.

Prisutnima su se ovim povodom obratili gradonačelnik Pančeva Saša Pavlov, programska koordinatorka za zagovaranje u organizaciji Labris Jelena Vasiljević i predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost Milica Todorović.

Gradonačelnik je istakao da potpisnici ovim memorandumom postupaju u skladu sa ovlašćenjima i obavezama koje su propisane Zakonom i stvaraju preduslove za uspešnu saradnju u sprovođenju aktivnosti iz Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije u Republici Srbiji, i u skladu sa lokalnim strateškim dokumentima, planovima i inicijativama, ostvarujući kontinuitet u radu na zaštiti i pomoći LGBT osobama sa iskustvima diskriminacije.

Gradu Pančevu ukazana je velika čast da smo jedan od sedam gradova i opština koje je civilni sektor izabrao da sprovede ovaj projekat i drago mi je da postoji to poverenje u grad Pančevo, pre svega civilnog sektora, jer na ovakav način razvijamo komunikaciju sa našim građanima, a taj kanal dvosmerne komunikacije je veoma važan kako bismo mogli pravovremeno da reagujemo i da sprovodimo mere i aktivnosti zbog kojih smo ovde, a to je blagovremeno rešavanje problema građana i naše aktiviranje u tom procesu, rekao je Pavlov.

Kao rezultat višemesečnih priprema, razgovora i razmene mišljenja, iskustava i saznanja o ovoj temi, zajedničkom saradnjom, došlo se do zaključka da se potpiše ovaj memorandum, rekla je Milica Todorović.

Ovaj Memorandum o saradnji predstavlja formiranje jedne naše lokalne mreže svih nas koji predstavljamo neku instituciju da svojim doprinosom i radom, pre svega u saradnji sa Gradom, koji jeste u nadležnosti da osmotri šta se to dešava u našoj sredini, da potpišemo ovaj dokument i da zajedno nastavimo da u 2017. godini radimo na podizanju nivoa svesti građanki i građana o tome da postoji diskriminacija i da svi zajedno treba da reagujemo kako bismo je prepoznavali, zaustavljali i otklanjali posledice od diskriminacije i nasilja, a samim tim i pomagali onima koji su u tom problem, kaže Todorović.

Jelena Vasiljević iz organizacije Labris istakla je značaj potpisivanja ovog sporazuma i izrazila zadovoljstvo što se prvi memorandum potpisuje upravo u Pančevu i poručila:

Ovaj jasan stav i iskorak države u smislu zaštite naših prava je od nas vrlo pozitivno pozdravljen. Ako sistem bude funkcionisao kako treba, doći će do smanjenja diskriminacije i nasilja nad LGBT osoba kako na teritoriji grada Pančeva, tako i na teritoriji Srbije, što će umnogome poboljšati sprovođenje antidiskriminacione strategije i odnosnog akcionog plana. Vi ste ti koji na lokalu funkcionišete i znate najrealnije i najbonje situaciju koja je na lokalu“, rekla je Vasiljević i zahvalila svim potpisnicima sporazuma.

Izvor: http://pancevo.mojkraj.rs/vesti/drustvo/item/4008-potpisan-sporazum-o-saradnji-lokalne-mreze-za-prevencijudiskriminacije-i-podrsku-lgbt-osobama-u-pancevu