Poziv na Šestu lezbejsku nedelju

lesbians labris lgbt leybejska nedelja beograd
Poziv na Šestu lezbejsku nedelju

Šesta lezbejska nedelja, pod nazivom April u Beogradu, održaće se u Beogradu, od 4. do 7. aprila 2019. godine.

Ovaj skup je namenjen lezbejskim aktivistkinjama sa prostora bivše Jugoslavije. Naše namere su da ovim događajem obezbedimo siguran prostor u kome ćemo imati šansu da reflektujemo aktuelne procese i probleme u društvu i na lezbejskoj aktivističkoj sceni. Da razgovaramo i promišljamo pitanja, kako u kontekstu trenutnog političkog momenta, tako i one unutrašnje u nama. Da diskutujemo o pravcima naših sadašnjih i budućih aktivnosti i mogućih saradnji, kao i da međusobnim susretom osnažimo jedna drugu i napunimo se konstruktivne energije za naš dalji aktivistički rad. Ukoliko želite da učestvujete na ovom skupu, više informacija možete dobiti preko e-maila labris@labris.org.rs.

Prijavljivanje na skup je obavezno na sledećem linku PRIJAVA do 25.03.2019.godine.

Broj učesnica na konferenciji je ograničen, te nećemo moći da prihvatimo sve prijave.