Predstavnica Labrisa u Evropskom parlamentu

Predstavnica Labrisa u Evropskom parlamentu

LGBT organizacije u Srbiji nisu uspele da ostvare kvalitetnu komunikaciju sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji niti da dobiju podršku za svoje aktivnosti na promociji poštovanja LGBT prava. Naše smatranje je da Delegaciija u Srbiji ne poštuje Pravilnik EU o poštovanju i zaštiti ljudskih prava LGBT osoba“, rekla je Jelena Vasiljević iz organizacije Labris na javnom slušanju u Evropskom parlamentu, posvećenom zaštiti prava LGBT osoba izvan Evropske unije.

Ona je istakla da Delegacija EU u Srbiji, praktično, ni finansijski niti na bilo koji drugi način ne podržava kampanje i projekte LGBT organizacija usmerene ka smanjivanju homofobije u zemlji, iako je ona i dalje izuzetno rasprostranjena. Nasuprot tome, mnoge ambasade zemalja članica EU, imaju razumevanja za ovu oblast ljudskih prava i spremno podržavaju napore LGBT zajednice da se bore za svoj bolji status.

„Nije pitanje da li Delegacija Evropske unije finansijski podržava rad na unapređenju LGBT prava u Srbiji već i kome se taj novac i podrška daje. Ukoliko LGBT organizacije kroz svoje izveštaje ukazuju na pinkwashing od strane države onda davanje novca i podrške državi da se bavi LGBT temom suvislo “, istakla je, između ostalog, Jelena Vasiljević u Evropskom parlamentu.

Ona je izrazila uverenje da razlog ovog trenutnog nerazumevanja leži u mogućem nedostatku ljudstva ili nekih drugih kapaciteta u Delegaciji i da će on biti prevaziđen kako bi se i u Srbiji poštovali standardi Evropske unije kad je reč o ovoj sferi ljudskih prava.