Prihvatanje LGBT osoba i njihovih prava u porastu je širom sveta

lgbt global acceptance
Prihvatanje LGBT osoba i njihovih prava u porastu je širom sveta

18. april 2018. 
Rachel Dowd

Novi Indeks globalnog prihvatanja rangira 141 državu po pitanjima prihvatanja LGBT osoba i njihove pravne zaštite, a takođe prikazuje povezanost stepena inkluzivnosti i BDP-a po glavi stanovnika. 

LOS ANĐELES – Novo istraživanje Instituta Williams, pri UCLA pravnoj školi, došlo je do zaključka da se, prosečno gledano, stepen prihvatanja LGBT ljudi i njihovih prava globalno povećalo od 1980. godine, iako je prihvatanje postalo više polarizovano, na način da se znatno povećalo u jednim, a smanjilo u drugim državama.  

Nakon serije novih istraživanja, istraživači su razvili i iskoristili revolucionarni i novi merni instrument LGBT uključenosti, nazvan Indeks globalnog prihvatanja, koji je rangirao 141 državu po pitanjima prihvatanja LGBT osoba i njihove pravne zaštite. LGBT uključenost posmatrala se u odnosu na društvena uverenja o LGBT osobama, kao i u odnosu na većinska mišljenja o zakonima i javnim politikama koji štite LGBT osobe od nasilja i diskriminacije i promovišu njihovu jednakost i dobrobit.  

"Svega nekoliko istraživanja sprovedenih o LGBT pitanjima pruža dovoljno podataka kako bi se moglo napraviti globalno, kros-nacionalno poređenje mišljenja javnosti o LGBT ljudima i njihovim pravima", kaže glavni autor Andrew R. Flores, gostujući profesor na Institutu Williams. "Indeks globalnog prihvatanja pruža konzistentni i uporediv način da merimo stavove i promene u stavovima, na osnovu kojih možemo bolje razumeti uključenost LGBT osoba u sferama društvenog, ekonomskog i političkog života."  
 
U studiji pod nazivom "Polarizovani progres: Društveno prihvatanje LGBT ljudi u 141 državi", istraživaći/ce su analizirali/e zaključke 11 kros-nacionalnih, globalnih i regionalnih istraživanja i pronašli da 80 zemalja (57%) beleži porast prihvatanja. 46 zemalja (33%) ima pad, a 15 zemalja (11%) ne beleži nikakvu promenu. Analize su pokazale da su zemlje sa najvećom stopom prihvatanja Island, Holandija, Švedska, Danska i Andora; one su takođe i zemlje sa najvećim porastom prihvatanja LGBT ljudi od 1980. godine. Sa druge strane, analize pokazuju da su zemlje koje su imale najmanju stopu prihvatanja otišle još i više u tom pravcu tokom vremena. 

Dve dodatne studije koristile su Indeks globalnog prihvatanja kako bi napravile analizu veze između LGBT prihvatanja i inkluzije. "Ispitivanje odnosa među društvenim prihvatanjem LGBT osoba i pravne inkluzije seksualnih manjina" došlo je do zaključka da demokratije koje uključuju slobodnu štampu i vladavinu zakona imaju najsnažniji odnos ove vrste. Sa druge strane, odnos između prihvatanja i pravne inkluzije postaje sve slabiji kako se sužava prostor građanskih sloboda, dakle u autokratijama i delimično demokratskim sistemima. 

Treća studija, "Poveznice između ekonomskog razvoja i novih mera LGBT uključenosti", testirao je prethodna saznanja koja povezuju inkluziju LGBT osoba i ekonomskih stanja određene države. Istraživači/ce su koristili/e tri nova merna instrumenta LGBT uključenosti: Globalni indeks prihvatanja, Indeks pravne vrednosti, koji prikazuje broj podržavajućih LGBT zakona po zemlji, i Indeks pravnog okruženja, koji meri obrasce usvajanja zakona. Sve tri mere pokazale su pozitivnu korelaciju između LGBT uključenosti i BDP-a po glavi stanovnika. 

Ključni nalazi su:

- Indeks pravne vrednosti: Postojanje jednog dodatnog zakonskog prava povezano je sa povećanjem od 1.694 dolara  BDP-a po glavi stanovnika
- Države sa najvišim Indeksom pravnog okruženja pokazale su statistički značajno povećanje od 8.259 dolara BDP-a po glavi stanovnika. 
- Jedan bod povećanja Indeksa globalnog prihvatanja bio je povezan sa povećanjem od 1.506 dolara BDP-a po glavi stanovnika
- Zakonske mere bile su jači pokazatelji nego društveno prihvatanje
- Zakonska prava i društveno prihvatanje mogu biti snažniji pokazatelji BDP-a po glavi stanovnika kada su kombinovani zajedno, nego kada se uzimaju kao zasebne činjenice. 

"Društvena i pravna inkluzija ima implikacije na globalne politike ekonomskog razvoja", rekao je glavni autor M.V. Lee Badgett, gostujući profesor na Institutu Williams. "Programi koji smanjuju nasilje, stigmu i diskriminaciju nad LGBT osobama i politike koje poboljšavaju pristup obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti, mogu omogućiti LGBT osobama priliku da ostvare svoj puni ekonomski potencijal, koji će doprineti i ukupnom ekonomskom stanju." 

Ovi izveštaji proizašli su iz LGBTI Globalnog razvojnog partnersva. Ovo partnerstvo osnovano je 2012. godine i okuplja: United States Agency for International Development (USAID), Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), Arcus Foundation, Astraea Lesbian Foundation for Justice, National LGBT Chamber of Commerce, Gay & Lesbian Victory Institute, Williams Institute, Swedish Federation for LGBTQ Rights (RFSL) i druge korporativne, neprofitne i nevladine organizacije.  

Preuzeto sa: williamsinstitute.law.ucla.edu
Priredile: Labrisice 
Datum objave: april 2018.